top of page
  • iWallet | Blog Yazarı

2020 Yılı Gelir Vergisi Rakamları

Güncelleme tarihi: 14 Ara 2020

Gelir vergisi uygulamasında dikkate alınacak tutarlar 27 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 310 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

1. Gelir Vergisi Tarifesi

2020 yılı gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

2. Kira geliri istisna tutarı


Gelir Vergisi Kanununun 21. maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2020 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 6.600 TL olarak tespit edilmiştir.


3. Çalışanlara yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerde istisna sınırı


Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce iş yeri veya iş yerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2020 takvim yılında uygulanmak üzere 23.00 TL olarak tespit edilmiştir.


4. Yol Yardım Tutar: 12 TL


Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce hizmet erbabının iş yerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 2020 takvim yılında uygulanmak üzere 12 TL olarak tespit edilmiştir.


5. Engellilik İndirimi Tutarları


Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan sakatlık indirimi tutarları, 2020 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece engelliler için 1.400 TL, ikinci derece engelliler için 790 TL, üçüncü derece engelliler için 350 TL olarak tespit edilmiştir.


6. Taşınmaz alım satım kazançlarında istisna

310 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2020 yılında taşınmaz mal satışından elde edilen değer artış kazançlarına ilişkin istisna tutarı 18.000 TL olarak açıklanmıştır.

194 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page